مدیریت جامع قوانین و ساختارهای سازمانی

یکی از مسائلی که واحد منابع انسانی همواره با آن روبرو بوده امکان مدیریت جامع و کامل بر روی قوانین و ساختار سازمان بوده به طوریکه بتواند در کوتاهترین زمان از وضعیت پرسنل اطلاع یافته و در صورت نیاز اقدامات لازم را اجرا نماید.
نرم افزار جامع منابع انسانی انیگما با یکپارچه سازی کلیه ساختارها و قوانین سازمانی و تجمیع آنها در یکجا این امکان را می دهد تا با استفاده از ابزاری دقیق و انعطاف پذیر این امکان را داشته باشید تا سازمان و پرسنل خود را دقیق تر و بهینه تر مدیریت کرده و تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند.
این نرم افزار به شما امکان میدهد تا به صورت نامحدود دپارتمان و تیم های کاری تعریف کرده و در هرکدام از آنها سلسله مراتب، سطوح مختلف سازمانی و سمت های مختلفی داشته باشید، علاوه بر این میتوانید برای هرکدام از این موارد، معیارهایی را در نظر بگیرید و با تعریف شاخص های مرتبط با هرکدام، آنها را به درستی و به صورت مجزا بررسی و تحلیل نمایید.
همچنین این امکان را دارید تا شرایط احراز هر پست را به صورت جداگانه و اختصاصی تعریف کرده و آن را همراه با سایر مستندات سازمانی مانند بخشنامه ها، قوانین و مقررات، آیین نامه ها و ... به صورت الکترونیکی مشاهده و مدیریت نمایید. در کنار تمام امکاناتی که پیشتر به آنها اشاره شد شما میتوانید گزارشهای تحلیلی، کنترلی و مدیریتی متنوعی را در این موارد دریافت نمایید،  زارشهایی براساس چارت سازمانی، اطلاعات پرسنل، سمتها، آمارهای مختلف سازمانی و ... که هرکدام از آنها میتوانند به صورت فایل الکترونیکی یا چاپی در اختیار واحد منابع انسانی قرار گرفته و در تجزیه و تحلیل مسائل سازمانی استفاده شوند.

Picture

contact

سامانه مدیریت منابع انسانی و سازمان انیگما

محصولی از تیم مهندسی  توسعه نرم افزار فدک رایان

تلفن تماس و پشتیبانی: 02175265

Preloader